Archiwum Kategorii: Analogie pomiędzy Nowym Testamentem, a judaizmem

Analogie pomiędzy Nowym Testamentem, a judaizmem – część 3 [Uczniowie Balaama]

Apokalipsa zawiera zwrot „nauki Balaama”, który może zostać lepiej zrozumiany, gdy spojrzymy nań przez pryzmat judaizmu. Wspomniane słowa skierowane są do zboru w Pergamie: „Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty” (Ap 2:14 BT). Czym zatem są „nauki Balaama”? W Biblii Tysiąclecia przypis informuje nas: „Nowy Testament śladem tradycji judaistycznej uważa Balaama za typ przewrotnego doradcy”. 

Analogie pomiędzy Nowym Testamentem, a judaizmem – część 2 [STUDNIA MIRIAM]

Parsza Chukat w 20. rozdziale Bemidbar (Księgi Liczb) opisuje wydarzenia, które rozgrywają się pod koniec wędrówki Izraela po pustyni. Pokolenie, które miało umrzeć na pustyni, wymarło. Od tego miejsca Tora relacjonuje wydarzenia ostatniego roku wędrówki. Minęło prawie 40 lat, umiera Miriam, siostra Moszego i Aharona. Relacja Tory jest lakoniczna, Miriam umiera w Kadesz na pustyni Cin i tam zostaje pochowana – o tym informuje nas werset 1., a werset 2. stwierdza: „A zgromadzenie nie miało wody i zebrali się przeciwko Moszemu i Aharonowi”. Czy kolejność opisu ma jakieś znaczenie?

Analogie pomiędzy Nowym Testamentem, a judaizmem – część 1 [JANNES I JAMBRES]

„Mając na uwadze żydowską niechęć do zwracania uwagi na chrześcijaństwo w początkach ich współistnienia, musimy pamiętać, że jeśli znajdujemy coś wspólnego dla Nowego Testamentu i jakiegoś późniejszego dokumentu żydowskiego, to bardziej prawdopodobne jest, że oba opierają się na wcześniejszej tradycji żydowskiej, niż, że autor żydowski zapożyczył to z chrześcijaństwa”.

Talmud, nieznana i najbardziej prześladowana księga świata

„Zacznijmy od tego, że przede wszystkim Talmud nie jest książką. Słowo »księga« w odniesieniu do niego można używać jedynie w przybliżeniu, z braku lepszego, uzasadniając to faktem, że Talmud niewątpliwie przyjmuje postać kart zamkniętych między okładkami. W istocie rzeczy Talmud to sposób myślenia. To intelektualna idea, którą cechuje dynamizm i otwartość. To styl uprawiania nauki. To szacunek i zaufanie dla myślenia, które jest efektywne o tyle, ile udaje mu się pogodzić czynnik analitycznej ścisłości z czynnikiem żywiołowości.

Nagość, akt, erotyka, pornografia, zakazane stosunki – „Zróbcie ogrodzenie wokół Tory”

Ten wpis zacznę od słów XVIII-wiecznego rabina Chajima Moszego Luzatto: „Rozważmy teraz grzech zakazanych stosunków, zaliczany do najcięższych grzechów […] Kto pragnie być całkowicie oczyszczony z tego grzechu, musi się zdobyć na niemały wysiłek, bowiem zakaz grzechu tego dotyczący obejmuje nie tylko sam akt, ale wszystko, co jest z nim blisko powiązane. Tora stwierdza jasno: »Nie zbliżaj się do odkrytej nagości« (Wajikra [Kapłańska] 18:6)”. /Raw Mosze Chajim Luzatto, „Ścieżka sprawiedliwych”, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2005, ss. 118-119/ 

Kazuistyka faryzeuszy

Smuci używanie słowa faryzeusz jako epitetu. To krzywdzące, acz akceptowane powszechnie – chyba nie tylko w Polsce – postępowanie. Słowo faryzeusz stanowi synonim dwulicowca, fałszywca, hipokryty, obłudnika, szuki, świętoszka, bigota, krętacza, czy pokrętnego argumentowania, jak w artykule: Kościelna debata o rozwodnikach? Jak kazuistyka faryzeuszy – kard. Caffarra o sakramentach dla rozwodników.

Proroctwo Izajasza o Mesjaszu

1QIsaa to rękopis znaleziony w 1947 roku Qumran nad Morzem Martwym, znany również jako Wielki Zwój Izajasza. Poniżej zdjęcie rozwiniętego zwoju. Zawiera on wszystkie 66 rozdziałów tej księgi.

Lepiej znany wśród chrześcijan, szczególnie tych ewangelicznych, a prawie w ogóle wśród społeczności żydowskiej jest 53. rozdział tej księgi. Cała księga zawiera prorocze odniesienia mesjańskie, stąd jej obecność w społeczności w Qumran, która oczekiwała ich rychłego spełnienia.

Heptalog – kodeks moralny sprawiedliwych wśród narodów świata

Wracam to tematu mało znanego i ciągle jeszcze przemilczanego pośród polskich chrześcijan, czyli jakie są wymagania religijne judaizmu (Biblii?) w stosunku do nie-Żydów. Sytuacja zaczęła się powoli zmieniać w związku z upadkiem komunizmu i odrodzeniem żydowskiego życia religijnego. Tak, to właśnie Żydzi mogą pomóc w dotarciu do korzeni i źródła popularności idei głoszonych przez pierwotne chrześcijaństwo. Ba, może pomogą zrozumieć, że chrześcijaństwo sytuuje się wewnątrz judaizmu!

„Nielegalne” obrzezanie Tymoteusza

Obrzezanie Tymoteusza. Skąd taki temat? Czy warto go poruszać? Myślę, że warto, szczególnie obecnie, gdy podejmowane są próby napiętnowania obrzędu obrzezania, a nawet uznania go za przestępstwo. Warto by współcześni Żydzi przestali traktować apostoła Pawła jako apostatę judaizmu, a chrześcijanie nie dali sobą manipulować. Ważne by nie być częścią tej specyficznej masy, zwanej tłumem, którą za pomocą propagandy można urabiać jak glinę. Obecna kultura masowa umożliwia to w sposób dotąd niespotykany. Dlatego naprawdę warto.

Kalendarz uczniów Jezusa

Obiecałem rozwinąć tą myśl. Zadajmy sobie pytanie, czy apostołowie i inne osoby, które znały Jezusa, zmieniły kalendarz wg którego żył ich mistrz i nauczyciel? Pytanie wydaje się zasadne, bowiem dopiero na początku II wieku coś się zmieniło.

Żydowskie pojmowanie czasu

Jak wspomniałem we wcześniejszym wpisie (Kalendarz JEZUSA), żeby zrozumieć Jezusa, typowego przedstawiciela swojego narodu i jego życie wg kalendarza żydowskiego, należy zapoznać się z żydowskim podejściem do upływającego czasu.

Zauważyliśmy już, że Żydzi nie wynieśli kalendarza z Egiptu, gdzie żyli kilkaset lat, ale posługiwali się kalendarzem babilońskim. Egipcjanie do problemu czasu podchodzili inaczej niż Żydzi. Świętowali Nowy Rok, jako radosny dzień rozpoczęcia przez Nil użyźniania ziemi. Typowa feta, jak u Greków, czy Rzymian.

Chrześcijanie tak przyzwyczajeni są do bachicznego imprezowania z okazji upływu czasu (temat rozwinę w oddzielnym wpisie), czy to będą urodziny, Nowy Rok, czy jakakolwiek okrągła rocznica, np. rocznica ślubu, że czytając Biblię nie dostrzegają idei, która kryje się w świętach opisanych w Biblii.

Kalendarz JEZUSA

5-go września, a dokładniej w środę o godz. 19:00 dla Krakowa, rozpoczął się żydowski Nowy Rok – rok 5774., licząc od stworzenia świata. Chrześcijanie liczą lata od narodzin Chrystusa – obecnie mamy rok 2013.. Historia obu wspomnianych datacji jest ciekawa, ale nie o tym chciałem napisać. Intryguje mnie pytanie: według jakiego kalendarza żył Jezus? (Z naciskiem na żył, rozumianym jako: z którym się identyfikował).

ŻYDOWSKI NOWY TESTAMENT – książka, której zrobiono krzywdę

Gdy chodziłem do szkoły średniej dowiedziałem się co to jest cenzura. Był to czas schyłku komunizmu. Każda publikacja musiała zostać zaaprobowana przez cenzorów – urzędników państwowych, zatrudnionych w celu obrony jedynej słusznej ideologii. Zabraniano publikacji lub wycinano wszystko, co było niewygodne, wszystko, co choćby mogło się kojarzyć się z wolną myślą i odmiennością poglądów.

Dzisiaj nie mamy urzędu pełniącego kontrolę przed wprowadzeniem w obieg publikacji. Ale czy nie mamy cenzury?

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles