Archiwum Tagu: chanuka

Świece Chanukowe Maurycego Szymela

ZAPAL ŚWIECZKĘ CHANUKOWĄ

Patrz jak smutno jest za oknem, patrz jak biało,
Tak już mało nam radości pozostało,
Ty masz ręce dobre i kobiece,
Zapal, zapal chanukową świecę.

Widzisz, dawniej dziad mój z, krawiec z Toporowa,
Wiódł w ten wieczór mnie do okna i całował –
I zapalał żółtą ręką po kolei
Osiem świateł smutku i nadziei.

Trzecie przykazanie rabiniczne

3. Przykazanie [zapalania] świateł chanukowych. Światła chanukowe zapala się przez osiem dni Chanuki w ciągu pół godziny po zmroku.

/Szewa Micwot Derabanan, Siedem Przykazań Rabinicznych w: Ewa Gordon, Tarjag Micwot, 613 Przykazań Judaizmu oraz Siedem przykazań rabinicznych i Siedem przykazań dla potomków Noacha, Fundacja Laudera, Kraków 2000, s. 119, dostępne też w wydaniu Austerii, Kraków 2010/

Jest to drugie, z rabinicznych przykazań dotyczące zapalania świec i trzecie upamiętniające cud. Pierwsze, jak pamiętamy, upamiętnia cud uratowania Izraela przed zgotowaną im zagładą, drugie, to upamiętnienie cudu podczas przymierza synajskiego, podczas którego Izrael usłyszał dwie wersje przykazań dekalogu w jednej wypowiedzi Boga.

JUDAIZM A HELLENIZM Edmunda Steina

Święto Chanuka upamiętnia starcie judaizmu z hellenizmem w II wieku p.n.e.. Starcie to trwa do dzisiaj i zapewne trwać będzie aż do nastania królestwa Mesjasza. W tym roku przypada też 70. rocznica śmierci docenta Edmunda Steina, który zginął na Majdanku.  Warto przypomnieć tą chwalebną postać choćby dlatego, że była to osoba dysponująca doskonałą wiedzą zarówno z zakresu epoki hellenistycznej, jak i judaizmu (z racji swego pochodzenia), ale również dlatego, że to osoba mało znana. A szkoda.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles