Archiwum Tagu: przykazania noachickie

Dzień Siedmiu Praw Synów Noego

Mishneh Torah (Maimonides, 1180)

Był taki dzień − parafrazując słowa kolędy Czerwonych Gitar − dzień nieznany, choć doniosły, w którym Kongres USA postanowił uzmysłowić swojemu narodowi, iż − jak trafnie to ujął Piotr Majdanik − prawa noachickie są fundamentem cywilizacji, uchwalając w tym celu specjalną rezolucję. /Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Warszawa-Toruń, 2015, s. 11-12/. W swojej pracy dr Turkanik zwraca uwagę na fale zainteresowania prawami noachickimi jakie miały miejsce w historii, zarówno w środowiskach religijnych, humanistycznych, jak i naukowych, przytaczając je we wstępie swojej pracy. Mam nadzieję, że spotkają się one również z zainteresowaniem czytelnika tego wpisu.

Dekalog czy Heptalog?

Niniejszy wpis jest kontynuacją poprzedniego. W zeszły Szabat odczytywano parszę Jitro zawierającą Dziesięcioro Przykazań, zwanych Dekalogiem (Dziesięcioma Słowami, hebr. Aseret Hadibrot). Tekst Dekalogu zamieszczony jest w 20. rozdziale księgi Wyjścia (hebr. Szemot). Oczywiście nie jest to wersja skrócona, która nauczana jest powszechnie (dla zainteresowanych: pełny tekst Dekalogu z polskich przekładów Biblii dostępny jest na stronie www.dekalog.pl), ale nie o tym chcę napisać. Chciałbym zwrócić uwagę na werset następujący bezpośrednio po tekście przykazań, gdyż ukazuje on pozazmysłowe doświadczenie jakim było nadanie Izraelowi Tory na Synaju. Można powiedzieć, z czwartego (duchowego) wymiaru.

Heptalog – kodeks moralny sprawiedliwych wśród narodów świata

Wracam to tematu mało znanego i ciągle jeszcze przemilczanego pośród polskich chrześcijan, czyli jakie są wymagania religijne judaizmu (Biblii?) w stosunku do nie-Żydów. Sytuacja zaczęła się powoli zmieniać w związku z upadkiem komunizmu i odrodzeniem żydowskiego życia religijnego. Tak, to właśnie Żydzi mogą pomóc w dotarciu do korzeni i źródła popularności idei głoszonych przez pierwotne chrześcijaństwo. Ba, może pomogą zrozumieć, że chrześcijaństwo sytuuje się wewnątrz judaizmu!

Przykazania Noachickie – nieznane przykazania chrześcijaństwa

Przykazania Noachickie – nieznane przykazania chrześcijaństwa

W zeszłym tygodniu w synagogach odczytywano parszę Noach. Wszyscy znamy historię Noego i potopu. Natomiast niewiele osób wie co to takiego „przykazania noachickie”. Są to przykazania, które judaizm określa nazwą „Szewa Micwot Bnei Noach” (Siedem Przykazań Synów Noego). Gdyby tak przyjrzeć się tematowi, to okaże się, że przykazania te, to podstawa chrześcijaństwa. 

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles