Archiwum Tagu: znaczenie imion

Analogie pomiędzy Nowym Testamentem, a judaizmem – część 2 [STUDNIA MIRIAM]

Parsza Chukat w 20. rozdziale Bemidbar (Księgi Liczb) opisuje wydarzenia, które rozgrywają się pod koniec wędrówki Izraela po pustyni. Pokolenie, które miało umrzeć na pustyni, wymarło. Od tego miejsca Tora relacjonuje wydarzenia ostatniego roku wędrówki. Minęło prawie 40 lat, umiera Miriam, siostra Moszego i Aharona. Relacja Tory jest lakoniczna, Miriam umiera w Kadesz na pustyni Cin i tam zostaje pochowana – o tym informuje nas werset 1., a werset 2. stwierdza: „A zgromadzenie nie miało wody i zebrali się przeciwko Moszemu i Aharonowi”. Czy kolejność opisu ma jakieś znaczenie?

Znaczenie imion

Wiele postaci biblijnych nosi kilka imion. Bóg zmienia imię Abrahamowi (wcześniejsze brzmiało Abram) i Sarze (nosiła imię Saraj). Jakubowi Bóg nadaje imię Izrael, a jego brat Ezaw nazwany zostaje imieniem Edom. Natomiast królowa Estera w tradycji Żydowskiej nosi także imię Hadasa. Najwięcej imion, bo aż siedem, przypisanych ma Jitro, teść Mojżesza. Choć w tym przypadku nie ma jednoznacznych opinii. Natomiast warto zastanowić się nad znaczeniem imion, szczególnie pod kątem imion, które odnoszą się do Boga, o czym będzie traktował następny wpis.

„Dla ludzi Wschodu imię nie jest, tak jak dla nas, zwykłą etykietką. Tam bowiem uważano, że imię wskazuje na naturę osoby bądź przedmiotu, na określenie których powstało. Dlatego ogromną czcią otaczano »szczególne Imię« (Szem Ha-Meforasz) Boga, który je objawił Izraelowi – mianowicie tetragram JHWH”. /Abraham Cohen, „Talmud”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2002, s. 52”/

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles