Księga „BERESZIT”

Księga „BERESZIT” / Rodzaju / Genesis / 1 Księga Mojżeszowa

Wybierz komentarz do parszy z menu rozwijalnego.


„Tora, nazywana Pięcioksięgiem, zaczyna się w oryginale hebrajskim słowami: Bereszit bara Elohim. […] Dlaczego Pięcioksiąg zaczyna się właśnie od drugiej litery alfabetu? To pytanie zajmuje wszystkich Badaczy Tory. Wierzą oni bowiem, że nic w tej Księdze nie jest przypadkowe. Każdy znak, litera, słwo, nawet intonacja, z jaką odczytuje się Księgę w synagodze, ma swój, dany przez Boga, sens. Wszak jest to dzieło Boga, przez Boga podyktowane, a przez człowieka tylko zapisane. Skoro więc początkiem Tory i Biblii jest litera bet, zawierająca w sobie dwoistość istnienia i opisu, to fakt ten nie może nie zostać dokładnie przemyślany i zinterpretowany”.

/Paweł Śpiewak, Midrasze. Księga nad księgami,  Wydawnictwo Znak 2005, ss. 27-28/