Księga „DEWARIM”

Księga „DEWARIM” / Powtrzonego Prawa / Deuteronomium / 5 Księga Mojżeszowa

Wybierz komentarz do parszy z menu rozwijalnego.