Sidur (Modlitewnik)

Gmina Mesjańska w Krotoszynie  udostępniła na swojej stronie wersję elektroniczną modlitewnika mesjańskiego ze zbiorem modlitw na Nabożeństwo Szabatowe. Zainteresowanych modlitwą judeochrześcijańską zachęcam do zaznajomienia się nim i używania w swej „służbie serca” ku chwale Niebios (niebo to w judaizmie jedno z Imion Boga, stąd pisane jest dużą literą).

Modlitewnik - Nabożeństwo Szabatowe v. 1.2
Modlitewnik – Nabożeństwo Szabatowe v. 1.2

Aby otworzyć plik z tekstem w formacie pdf , wystarczy kliknąć na powyższy obrazek, plik znajduje się tutaj. Kliknięcie prawego przycisku myszy da możliwość wyboru opcji Zapisz element docelowy jako… i pobranie go na swój dysk.

Poniżej tekst „Wstępu”:

Z ludem Izraela łączą nas więzy jedyne i niepowtarzalne. Składając modlitwy pragnęliśmy podkreślić ten wyjątkowy udział w nadziejach, obietnicach i błogosławieństwach tego narodu. Z tego powodu, tylko po to, by przez naszą „służbę serca” był pochwalony Święty Błogosławiony, Dawca życia i pokoju, chcemy przyłączyć się do głosu, który rozbrzmiewa w niebiosach i na ziemi pośród zgromadzeń Jisraela oraz „Bojących się Boga”.

Przez nawrócenie i pokutę zostaliśmy na nowo stworzeni przez Haszem. Bóg dał nam łaskę opamiętania w imieniu Jeszua. Do naszych modlitw włączyliśmy Psalm 72, zapowiadający świat pod panowaniem Mesjasza, kiedy to wszystkie narody przyjdą Go słuchać. Wówczas: „Król Mesjasz wpoi człowiekowi bojaźń Bożą i skieruje go na drogę pełnienia czynów sprawiedliwych”.

Modlitwy są przytoczone z dwujęzycznego, hebrajsko-polskiego modlitewnika Daniela Neufelda, pt. „Sziftej Jeszenim czyli Modły Starożytne Izraelitów”, wydanego nakładem własnym autora w Warszawie w roku 1864 (druk Drukarnia Aleksandra Ginsa). Modlitewnik ten powstał na fali zbliżenia polsko-żydowskiego w okresie powstania styczniowego. Nasz modlitewnik wpisuje się w tę ideę.

Istotą modlitwy jest intencja, którą próbuje ona uzewnętrznić, opisać słowami. Modlitewnik Gminy Mesjańskiej w Krotoszynie zawiera modlitwy w języku polskim i jest próbą wyrażenia wielkiej wartości modlitwy żydowskiej poprzez jej warstwę semantyczną, uzewnętrznianą poprzez refleksję i zachwyt duszy nad wielkością stworzenia i świętością Stwórcy, a nie poprzez jej wypowiadanie w świętym języku hebrajskim, jak czynione jest to zwyczajowo w synagogach. Chcąc jednak podkreślić, że czytanie liter hebrajskich ma wielką duchową wartość, kilka modlitw zamieściliśmy w transliteracji fonetycznej (z tłumaczeniem obok, dla ich zrozumienia). Są one śpiewane, jako, że „kto śpiewa modli się dwa razy”. Nazwy własne modlitw oraz imiona zapisaliśmy w ich hebrajskim brzmieniu. Wszystkie cytaty oparte są o Biblię Tysiąclecia (czasami z niewielkimi modyfikacjami, np. słowo „poganie” zastąpiliśmy słowem „narody”, co naszym zdaniem lepiej oddaje intencje tych modlitw).

Jesteśmy świadomi, że słowa „Szema Jisrael…”, które traktowane są jako wyznanie wiary Izraela, nie-Żyd może wypowiedzieć jedynie przez analogię do synów Jaakowa. Zgodnie z midraszem, jednomyślnie zwrócili się oni słowami: „Słuchaj Jisraelu [Jaakowie], Haszem jest naszym Bogiem, Haszem jest Jedyny” do umierającego ojca, okazując mu swoją wiarę w Świętego Jedynego. Zwracając się tymi słowami do Boga, pragniemy wyrazić tę samą ideę, a nie wynika to z realizacji przykazania „Kriat Szema”, które zostało dane Izraelowi na Synaju.

Każdego, kto pragnie używać tego modlitewnika, prosimy by zaznajomił się z poniższymi wskazówkami:

–        Nie wymawia się Imienia Bożego na próżno, dlatego też wszędzie, gdzie czteroliterowe Imię Boże tłumaczone jest jako „Haszem” (dosł. „To Imię”) należy wymawiać Je jako „Adonaj”.

–        Modlitwa traci sens, gdy staje się recytacją słów pozbawioną wewnętrznego skupienia (kawany). Rabin Izaak Abarwanel nauczał, że „Modlitwa bez kawany jest jak ciało bez duszy” (hebrajskie słowo kawana oznacza, między innymi, intencję, uwagę, cel, oddanie i koncentrację uwagi podczas modlitwy lub spełniania nakazów religijnych).

–        Szczególne skupienie należy okazać wypowiadając lub słuchając „Tefilę” – miejsce to oznaczyliśmy słowami proroka Jirmiji: „Wylej swe serce, jak wodę, przed Bogiem”. Należy identyfikować się z wypowiadanymi słowami, utożsamić się z nimi na ile jest to możliwe, tak, by każde słowo wyrażało nasze własne uczucia.

–        Zamężne kobiety zgodnie ze zwyczajem przystępując do modlitwy nakrywają głowy – jest to częścią ich kawany – w ten sposób, wzorem Izaaka i Riwki, jednoczą się w modlitwie ze swoim małżonkiem.

–        Z powodu świętych słów, które są w nim zawarte, należy traktować ten modlitewnik z szacunkiem.

Oby zamysły wszystkich, którzy będą używać tego zbioru modlitw, były życzliwie przyjęte i spełnione przez naszego Stwórcę, któremu niech rozbrzmiewa cześć i chwała na wieki wieków we wszystkich zgromadzeniach Jisraela i wpośród „Bojących się Boga”. Wszystkie modlitwy niech będą zanoszone w imieniu Mesjasza Jeszuy [Chrystusa Jezusa]. Amen

Poniżej modlitewnik Daniela Neufelda do pobrania.

Daniel Neufeld, "Syfse Jeszemim" czyli "Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech", tom I, Warszawa 1865
Daniel Neufeld, „Syfse Jeszemim”
czyli „Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech”,
tom I,
Warszawa 1865

"Syfse Jeszenim" Daniel Neufeld "Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech", Warszawa 1865
Daniel Neufeld, „Syfse Jeszenim”
czyli „Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech”,
tom II
Warszawa 1865

Więcej tego typu publikacji należących do domeny publicznej umieszczonych jest na stronie http://modlitwa.pl/biblioteka-cyfrowa