Biblioteka cyfrowa

Na tej stronie zamieszczam wersje elektroniczne utworów znalezionych w Bibliotekach cyfrowych, które obecnie należą do domeny publicznej. Poniższy zbiór będzie poszerzany. Klikając na obrazek otworzysz plik pdf.

 

Tadeusz Zaderecki, "Talmud w ogniu wieków", Warszawa 1935
Tadeusz Zaderecki, „Talmud w ogniu wieków”, Warszawa 1935

Tadeusz Zaderecki, "Z Biblją i Talmudem w walce", Lwów 1936
Tadeusz Zaderecki, „Z Biblją i Talmudem w walce”, 1936

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Czego uczą nas synagogalne wykopaliska w Galilei", Warszawa 1933
Edmund Stein, „Czego uczą nas synagogalne wykopaliska w Galilei”, Warszawa 1933

Zaderecki Tadeusz, "Tajemna wiedza żydowska", Lwów 1937
Tadeusz Zaderecki, „Tajemna wiedza żydowska”, Lwów     1937

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Świat zwierzęcy w Biblji i Talmudzie", 1932
Edmund Menachem Stein (1893-1943), „Świat zwierzęcy w Biblji i Talmudzie”, 1932

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Eros w filozofii żydowskiej", Kraków 1935"
Edmund Menachem Stein (1893-1943), „Eros w filozofii żydowskiej”, Kraków 1935″

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Pierwsi apologeci hellenistyczn-żydowscy", 1936-1937
Edmund Stein (1893-1943), „Pierwsi apologeci hellenistyczno-żydowscy”, Lwów 1936-1937

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Majmonides jako arystotelik żydowski", 1937
Edmund Menachem Stein (1893-1943), „Majmonides jako arystotelik żydowski”, Warszawa 1937

Buchner, Abraham (1789-1869), "Kwiaty wschodnie : zbiór zasad moralnych, teologicznych, przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści wyjętych z Talmudu i pism współczesnych", Warszawa 1842.
Buchner, Abraham (1789-1869), „Kwiaty wschodnie : zbiór zasad moralnych, teologicznych, przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści wyjętych z Talmudu i pism współczesnych”, Warszawa 1842.

Buchner, Abraham (1789-1869), "Kwiaty wschodnie : zbiór zasad moralnych, teologicznych, przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści wyjętych z Talmudu i pism współczesnych", Warszawa 1842.
Buchner, Abraham (1789-1869), „Kwiaty wschodnie : zbiór zasad moralnych, teologicznych, przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści wyjętych z Talmudu i pism współczesnych”, Warszawa 1842.

Chotkowski, Władysław (1843-1926), Druk Wł. L. Anczyca i Spółki, Kraków 1886, Przedruk z „Przeglądu Powszechnego”

Szaniawski, Antoni (1856-1909), Kwartalnik Teologiczny, R. 1, 1902, z. 1-2; Wydawca i redaktor ks. A. Szaniawski

Jankowski, Józef (1865-1935). Tł; Besson, Emile. Ad, Księgarnia Kuncewicza i Hofmana, Warszawa 1923

Lisiecki, Arkadiusz Marian (1880-1930), w: Pisma Ojców Kościoła, t. 1, Fiszer i Majewski – Księgarnia Uniwersytecka, Poznań 1924

Izaak Kramstuck "Przysłowia Salomona", Warszawa 1878
Izaak Kramstuck „Przysłowia Salomona”, Warszawa 1878

Izaak Kramstuck "Prawda Wieczna"
Izaak Kramstuck „Prawda Wieczna”, Warszawa 1872

I. Gossel, „Czem jest i czego nas uczy Talmud?”, Łódź 1914, Wydawca J. Jawitz, przekład Maria Blumberg
Josef Gossel, „Czem jest i czego nas uczy Talmud?”, Łódź 1914, Wydawca J. Jawitz, przekład Maria Blumberg

Emanuel Deutsch, "Co to jest Talmud?", Warszawa 1905
Emanuel Deutsch,
„Co to jest Talmud”,
Warszawa 1905

dr Edmund Stein, "Judaizm a hellenizm" , Kraków-Warszawa 1929
dr Edmund Stein,
„Judaizm a hellenizm”,
Kraków-Warszawa 1929

Dr Lewi Freund (1877-?) 'O etyce Talmudu : odpowiedź "żydoznawcom"', Lwów 1922
Dr Lewi Freund (1877-?) 'O etyce Talmudu : odpowiedź „żydoznawcom”’, Lwów 1922

Rabin Eliasz Sołoweyczyk, "Kol Kore, Biblia, Talmud i Ewangelia - Ewangelia Świętego Mateusza", Paryż 1897 - strona tytułowa
Rabin Eliasz Sołoweyczyk, „Kol Kore, Biblia, Talmud i Ewangelia – Ewangelia Świętego Mateusza”, Paryż 1897 – część 1

Rabin Eliasz Sołoweyczyk, "Kol Kore, Biblia, Talmud i Ewangelia - Ewangelia Świętego Mateusza", Paryż 1897 - strona tytułowa
Rabin Eliasz Sołoweyczyk, „Kol Kore, Biblia, Talmud i Ewangelia – Ewangelia Świętego Mateusza”, Paryż 1897 – część 2

"Kazania Izaaka Kramsztyka", Kraków 1892
„Kazania
Izaaka Kramsztyka”,
Kraków 1892

Gabryela Syna Jozuego "Brama Pokuty"
Gabryela Syna Jozuego
„Brama Pokuty”,
Paryż 1879

Emanuel Oskar Menahem Deutsch (1829-1873) "Talmud", Warszawa 1869, przekład Izaak Kramsztyk
Emanuel Oskar Menahem Deutsch (1829-1873) „Talmud”, Warszawa 1869, przekład Izaak Kramsztyk

Izaak Cylkow, "Pięcioksiąg Mojżesza", Kraków 1895
Izaak Cylkow,
„Pięcioksiąg Mojżesza”,
Kraków 1895 – link

Daniel Neufeld, "Syfse Jeszemim" czyli "Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech", tom I, Warszawa 1865
Daniel Neufeld, „Syfse Jeszemim”
czyli „Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech”,
tom I,
Warszawa 1865

"Syfse Jeszenim" Daniel Neufeld "Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech", Warszawa 1865
Daniel Neufeld, „Syfse Jeszenim”
czyli „Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech”,
tom II
Warszawa 1865

Mathias Bersohn (1823-1908) "Kilka słów o dziele Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech przez-Daniela Neufelda, Warszawa 1866
Mathias Bersohn (1823-1908) „Kilka słów o dziele Modły starożytne Izraelitów z komentarzem Moreh Derech przez-Daniela Neufelda, Warszawa 1866

Salomon Spitzer, "Mojżesz Majmonides rabin, filozof, lekarz i książę : jego życie i działalność : w 700-ną rocznicę śmierci", Kraków 1904
Salomon Spitzer, „Mojżesz Majmonides
rabin, filozof, lekarz i książę:
jego życie i działalność:
w 700-ną rocznicę śmierci”,
Kraków 1904

Ahad-Haam "Na Rozdrożu; Dwa Szkice", Warszawa 1921
Ahad-Haam,
„Na Rozdrożu;
Dwa Szkice”,
Warszawa 1921

Elie Aristide Astruc (1831-1905), Historya Żydów i ich wierzeń, (wyłożona w skróceniu), Warszawa 1879
Elie Aristide Astruc (1831-1905), „Historya Żydów i ich wierzeń, (wyłożona w skróceniu)”,
Warszawa 1879

:Przypowieści Legendy i Myśli z Talmudu i Midraszu" Dawida Rundo, Warszawa 1880
:Przypowieści Legendy i Myśli z Talmudu i Midraszu” Dawida Rundo, Warszawa 1880

"Przypowieściowy <br>Lexikon Talmudyczny i Midraszowy"-Dawida Rundo, Warszawa 1887
„Przypowieściowy Lexikon
Talmudyczny i Midraszowy”
Dawida Rundo, Warszawa 1887

Jakub Emanuel Fraenkel, "Talmud i jego zasady odpowiedź na dzieło Augusta Rohlinga pt. Żyd talmudyczny czyli Zgubne zasady talmudyzmu", Lwów 1876
Jakub Emanuel Fraenkel, „Talmud i jego zasady odpowiedź na dzieło Augusta Rohlinga pt. Żyd talmudyczny czyli Zgubne zasady talmudyzmu”, Lwów 1876

Jakób Tugendhold "Modły, krótkie rozpamiętywania religijno-moralne dla młodzieży szkolnej wyznania moyżeszowego" , Wrszawa 1837
Jakób Tugendhold „Modły, krótkie rozpamiętywania religijno-moralne dla młodzieży szkolnej wyznania moyżeszowego” ,
Warszawa 1837