Wracam to tematu mało znanego i ciągle jeszcze przemilczanego pośród polskich chrześcijan, czyli jakie są wymagania religijne judaizmu (Biblii?) w stosunku do nie-Żydów. Sytuacja zaczęła się powoli zmieniać w związku z upadkiem komunizmu i odrodzeniem żydowskiego życia religijnego. Tak, to właśnie Żydzi mogą pomóc w dotarciu do korzeni i źródła popularności idei głoszonych przez pierwotne chrześcijaństwo. Ba, może pomogą zrozumieć, że chrześcijaństwo sytuuje się wewnątrz judaizmu!

Talmud naucza „Każdy z Potomków Noego, który poświęca się studiowaniu Siedmiu Uniwersalnych Praw, jest zdolny osiągnąć poziom duchowy wyższy od tego, jaki posiada Najwyższy Kapłan Żydów, który ma prawo wejść do Świętego Świętych w Świątyni Jerozolimskiej”. (Baba Kamma 38a). To idea, która wyrażona jest w Psalmach: „Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie” (145: 18), a świadczy o uniwersalizmie nauczania judaizmu.

„Poznaliśmy już zdanie Talmudu o pobożnych wśród pogan, a właściwie »narodów świata«. Jeżeli taki poganin zbliżyć się chciał do judaizmu, oświadczano mu, że przyjęcie całej Tory nie jest warunkiem zbawienia. Nawet przestrzegania spoczynku sobotniego nie żądano. Wymagana były następujące:

1)       karność,

2)       zakaz znieważania imienia bożego,

3)       zakaz bałwochwalstwa,

4)       cudzołóstwa,

5)       zabójstwa,

6)       rabunku,

7)       i spożywania żywego mięsa, tzn. uciętego z żywego zwierzęcia.

Jest to tak zwany heptalog, czyli siedmioro przykazań dla synów Noego. Inni dodali jeszcze dwa przykazania: zakaz kastracji i czarodziejstwa. Ten heptalog pochodzi z wczesnych czasów talmudycznych (Sandedryn 56a). Świat ten heptalog przyjął, a więc uznał wymagania judaizmu. […] Świat przyjął naprawdę judaizm, uznawszy heptalog Noachidów. […] wszak świat odrzucił bałwochwalstwo, a »kto odrzuca bałwochwalstwo nazywa się Judejczykiem« (Megila 13a)”.

(Dr Edmund Stein, JUDAIZM A HELLENIZM, z powodu książki prof. Tadeusza Zielińskiego pt. »HELLENIZM A JUDAIZM«, Związek Stowarzyszeń Humanitarnych »B’NEI B’RITH« w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków-Warszawa 1929, s. 48). Kliknij na poniższy obrazek, by wyświetlić treść książki.

"Judaizm a hellenizm" dr Edmund Stein
„Judaizm a hellenizm” dr Edmund Stein

Temat postaram się jeszcze rozwinąć w kolejnym wpisie.