Konflikty zbrojne 2022

Kim jestem? – pytam się siebie,
Gdy się zwracam do Ojca w Niebie.

Kim jestem, gdy bliska wojna mnie porusza,
A ta daleka, odległa tak, że nie wzrusza?

Kim jestem, gdy chwyta duszę zło wpadające w oko,
A słyszane, zanika niczym echo brzmiące hen daleko?

Nie widzę, choć zdrowe oczy! Nie słyszę, a zdrowe uszy!
Gdzie oczy i uszy duszy?

Co zaślepia, żem głuchy?
Gdzie się podziały serca odruchy?

Spraw Panie, bym jak Izrael, zobaczył dźwięki,
Obudź, bym odczuł działanie Twej ręki!
Me serce oczyść, w miłosierdziu Twoim,
By dzięki Tobie stało się moim.

Kraków, Erew Pesach 5782