Kobiety piękne być nie chcą.
Kobiety pięknie wyglądać chcą,
Jedynie!

Piękno, jak u Singera w prozie,
W Matuzalema gnozie,
Ginie!

Życie biegnie szybko zbyt.
O życie! Jakiż byt?
Minie.

Żona i matka – taka rola.
To życia sens? Niedola?
Płynie.

Adamie, coś za człowiek?
Bo kim jest człowiek…
Ginie?

O Boże! Jakiż los człowieczy?
Czym syn człowieczy…
Zginie?

O Niebo! Przyjdź z pomocą!
Bo piękno przykryte nocą.
Zginie!

Niech dzień nowy nastanie!
Niech piękno nowe wstanie!
Nie zginie!

Kraków, Erew Szawuot 5781

By Andrzej

Mesjanista - żyjący na styku chrześcijaństwa i judaizmu zwolennik Mesjasza Jezusa (hebr. Jeszua) z Nazaretu. Można powiedzieć judaizujący chrześcijanin (chrystianin). Członek Gminy Mesjańskiej www.gminamesjanska.pl Motto: "Moim celem nie jest pouczanie czytelników, lecz raczej nakłonienie ich do odkrywczej podróży". /Geza Vermes/