Isaac Bashevis Singer, "Śmierć Matuzalema", Wydawnictwo Bis, Warszawa 1991

Kobiety piękne być nie chcą.
Kobiety pięknie wyglądać chcą,
Jedynie!

Piękno, jak u Singera w prozie,
W Matuzalema gnozie,
Ginie!

Życie biegnie szybko zbyt.
O życie! Jakiż byt?
Minie.

Żona i matka – taka rola.
To życia sens? Niedola?
Płynie.

Adamie, coś za człowiek?
Bo: Kim jest człowiek…
Ginie?

O Boże! Jakiż los człowieczy?
Czym syn człowieczy…
Zginie?

O Niebo! Przyjdź z pomocą!
Bo piękno przykryte nocą.
Zginie!

Niech dzień nowy nastanie!
Niech piękno nowe wstanie!
I nie zginie!

Kraków, Erew Szawuot 5781