Mishneh Torah (Maimonides, 1180)

Był taki dzień − parafrazując słowa kolędy Czerwonych Gitar − dzień nieznany, choć doniosły, w którym Kongres USA postanowił uzmysłowić swojemu narodowi, iż − jak trafnie to ujął Piotr Majdanik − prawa noachickie są fundamentem cywilizacji, uchwalając w tym celu specjalną rezolucję. /Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Warszawa-Toruń, 2015, s. 11-12/. W swojej pracy dr Turkanik zwraca uwagę na fale zainteresowania prawami noachickimi jakie miały miejsce w historii, zarówno w środowiskach religijnych, humanistycznych, jak i naukowych, przytaczając je we wstępie swojej pracy. Mam nadzieję, że spotkają się one również z zainteresowaniem czytelnika tego wpisu.

Pozwolę sobie przytoczyć wspomnianą rezolucję nr 104 we własnym tłumaczeniu, za którego jakość z góry przepraszam (jeśli ktoś woli przeczytać ją w oryginale, wystarczy kliknąć poniższy link), a następnie przedstawić pokrótce nauczanie w zakresie Siedmiu Praw Synów Noego.

House Joint Resolution 104 

Sto drugi Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki
NA PIERWSZEJ SESJI
Rozpoczętej i odbytej w Waszyngtonie w czwartek, trzeciego dnia stycznia, roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego 

Wspólna rezolucja
W sprawie wyznaczenia 26 marca 1991 r. „Dniem Edukacji w USA”.

Zważywszy, że Kongres uznaje historyczną tradycję wartości etycznych i zasad, które są podstawą cywilizowanego społeczeństwa i na których nasz wielki Naród został założony;

Zważywszy, że te etyczne wartości i zasady są podstawą społeczeństwa od zarania cywilizacji, kiedy to były znane jako Siedem Praw Noego;

Zważywszy, że bez tych wartości etycznych i zasad budowla cywilizacji staje w poważnym niebezpieczeństwie powrotu do chaosu;

Zważywszy, że społeczeństwo jest głęboko zaniepokojone niedawnym osłabieniem tych zasad, co spowodowało kryzysy, nękające i zagrażające tkance cywilizowanego społeczeństwa;

Zważywszy, że uzasadniona troska z powodu tych kryzysów nie może pozwolić obywatelom tego narodu stracić z oczu ich odpowiedzialności za przekazanie tych historycznych wartości etycznych z naszej wybitnej przeszłości przyszłym pokoleniom;

Zważywszy, że ruch Lubawicz pielęgnował i promował te wartości etyczne i zasady na całym świecie;

Zważywszy, że Rabin Menachem Mendel Schneerson, przywódca ruchu Lubawicz, jest powszechnie szanowany i poważany, a jego osiemdziesiąte dziewiąte urodziny przypadają 26 marca 1991 r.;

Zważywszy, że w hołdzie dla tego wielkiego przywódcy duchowego „Rebe”, jego dziewięćdziesiąty rok [życia] będzie postrzegany jako rok „edukacji i dawania”, rok w którym zwrócimy się ku edukacji i miłosierdziu, aby przywrócić światu moralne i etyczne wartości zawarte w Siedmiu Prawach Noego;

oraz

Zważywszy, że będzie to odzwierciedlone w międzynarodowym zwoju honoru podpisanym przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych i innych przywódców stanów: Teraz, zatem niech tak będzie.

Postanowione przez Senat i Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki w Kongresie co następuje, że 26 marca 1991, początek dziewięćdziesiątego roku Rabina Menachema Schneersona, przywódcy światowego ruchu Chabad Lubawicz, został ogłoszony „Dniem Edukacji U.S.A.”. Prezydent jest proszony o wydanie obwieszczenia wzywającego ludność Stanów Zjednoczonych do obchodzenia tego dnia odpowiednimi uroczystościami i działaniami.

Przewodniczący Izby Reprezentantów.
Wiceprezes Stanów Zjednoczonych i
Przewodniczący Senatu.

Współczesne społeczności noachidów, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, prezentują następujące ujęcie praw noachickich.

POKÓJ DLA ŚWIATA – SIEDEM PRAW SYNÓW NOEGO

 1. Wierz w Boga
  Nie czcij idoli.
 2. Uznaj Boga i wychwalaj Go
  Nie bluźnij Jego Imieniu.
 3. Szanuj ludzkie życie
  Nie morduj.
 4. Szanuj rodzinę
  Nie popełniaj niemoralnych aktów seksualnych.
 5. Miej szacunek dla praw i własności innych
  Nie kradnij.
 6. Stwórz system sądowniczy
  Dąż do sprawiedliwości.
 7. Szanuj wszystkie stworzenia
  Nie jedz ciała zwierzęcia, które jest jeszcze żywe.

Na stronie ruchu Chabad Lubawicz można znaleźć następujące stwierdzenie: „Chociaż to nauczanie zostało zapisane w świętych tekstach żydowskich, przez wiele stuleci Żydzi nie byli w stanie mówić o nich ludziom, wśród których żyli. Ale w ostatnim czasie, główny rabin narodu żydowskiego w XX wieku, rabin Menachem M. Schneerson, z prawych pobudek, zachęcał Żydów do upubliczniania tych nauk, aby świat mógł przygotować się na czas pokoju i mądrości, który szybko się zbliża” /Link: https://www.chabad.org/. Kulminacją jego działań była przytoczona powyżej rezolucja − to naprawdę spore osiągnięcie, zważywszy jak znikoma jest wiedza w tym zakresie.