Od lat odczuwałem brak Hagady na Pesach w wersji mesjańskiej. Gdy w zeszłym roku postanowiliśmy obchodzić wieczór Pesach w szerszym gronie, stało się jasne, że uroczystość ta powinna być lepiej zorganizowana. Tekst Hagady na Pesach w wersji mesjańskiej stał się nieodzowny. Myślałem, że ściągnę jakąś anglojęzyczną Mesjańską Hagadę i szybko ją przetłumaczę, ale zastany stan rzeczy nieco mnie rozczarował. Mnogość wersji i interpretacji jest tak wielka, jak różnorodność judaizmu mesjanistycznego.

Plik pdf z tekstem mesjańskiej wersji Hagady na Pesach znajduje się tutaj.

To nie przypadek, że Jeszua umiera w Paschę. To święto miało od zawsze swą mesjańską wymowę, którą możemy dostrzec w tradycji żydowskiej, a w sposób szczególny w tekście tradycyjnej opowieści paschalnej. HAGADA NA PESACH to opowieść o „wielkiej nocy”, podczas której zginęli pierworodni Egipcjanie, to opowieść o początku odkupienia, które rozpoczęło się w Egipcie, a ostateczne dokonuje się w Mesjaszu. Biblia uczy nas jaką rolę pełni w tym procesie odkupienia świata Izrael.

Zachęcam Was, by w ten piątek z nastaniem zmroku usiąść do stołu z rodziną i wspólnie spróbować wypełnić przykazanie, które przekazał nam apostoł Paweł: „śmierć Pańską o p o w i a d a j c i e, ażby przyszedł” (1 Kor. 11:26 BG). Zauważcie, że jest to zdanie deontyczne, które zobowiązuje do powinnego zachowania z podaniem czasu obowiązywania wyrażonej powinności: Dokąd Pan nie powróci! Komu należy opowiadać? Naszym dzieciom!

Dlaczego dzieciom? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w tekście Mesjańskiej Hagady na Pesach.

 

Mesjańska Hagada na Pesach
Mesjańska Hagada na Pesach v. 2.1