Sir Lawrence Alma-Tadema - Śmierć pierworodnych

Nie wiem czy jest bardziej traumatyczne wydarzenie niż śmierć dziecka. Gdy byłem z synem na oddziale hematologicznym, widziałem rodziców, którzy tracili swoje dzieci. Pamiętam jedną z matek, która w wielkim żalu ze łzami w oczach wypowiadała słowa: „To nie rodzice powinni chować swoje dzieci, to dzieci powinny grzebać rodziców”. Ja doświadczyłem radości z powrotu do zdrowia dziecka stojącego nad grobem, któremu lekarze nie dają już szans, więc nie wiem jakie to doświadczenie. Gorąco współczuję tym z Was, którzy mają takie doświadczenie życiowe.

Śmierć pierworodnych w Egipcie spowodowała, że faraon wypuścił Izraelitów z niewoli. Przypomnę, że zginęło wszystko, co było w Egipcie pierworodne, tak z ludzi, jak i ze zwierząt, nie wyłączając syna faraona. Przy okazji dowiadujemy się, że on pierworodnym nie był. Zapewne śmierć pierworodnego faraona stanowiła ten przełomowy moment, który zdecydował o wypuszczeniu Izraelitów z niewoli.

Zwróćmy jednak uwagę na to, że byli ludzie, którzy mieszkali w Egipcie, którzy nie stracili swych pierworodnych. Byli to przede wszystkim Izraelici, którzy postąpili zgodnie z nakazem Boga i oznaczyli swoje odrzwia krwią baranka. Zasymilowani Żydzi stracili swoich synów, bo nie zaufali Bogu Izraela, nie zrobiły na nich wrażenia wcześniejsze plagi i nie zabili baranka, którego krew na odrzwiach powodowała, że Anioł Śmierci omijał (pesach) taki dom. Opis księgi Wyjścia, jak i z następnych, podaje, że było więcej Egipcjan, którzy wyszli razem z Izraelitami z Egiptu – można przypuszczać, że w większości byli, albo zostali konwertytami.

Krew na odrzwiach podczas Pesach
Krew na odrzwiach podczas Pesach

Wróćmy do śmierci pierworodnych. To traumatyczne wydarzenie dla wierzących Żydów jest tak straszne, że w dniu dzisiejszym, który jest rocznicą tych wydarzeń, wszystkich pierworodnych obowiązuje ścisły 24-godzinny post. Nadmienię, że Jeszua, jako pierworodny Marii i Józefa, także musiał pościć.

Wiele w tym wszystkim symboliki, Jeszua umiera jako „nasz baranek paschalny” i dzięki niemu mamy możliwość nawrócenia i ominięcia (pesach) śmierci. Więcej w Mesjańskiej Hagadzie na Pesach.

Zdjęcie nagłówka pochodzi z serwisu http://www.plakaty-i-reprodukcje.pl/lawrence-alma-tadema/smierc-pierworodnych-obraz-784822, a zdjęcie „Krew na odrzwiach podczas Pesach” z adresu: https://thepostmodernpastor.files.wordpress.com/2014/08/passover.jpg