Thomas Agnew and Sons, 1892 (Daniel in the Lions Den)

Prorok Daniel, Żyd (wywodził się z pokolenia Judy), będący w niewoli babilońskiej, otrzymał proroctwo dotyczące swojego „ludu”. Było to proroctwo szczególne. I o nim szerzej w niniejszym wpisie.

Orientalistka, dr hab. M. Sandowicz, twierdzi, iż Żydzi przesiedleni do Babilonu nie byli tam traktowani jak niewolnicy (por. K.Burda, , Rozpustni barbarzyńcy ogarnięci manią wielkości? Naukowcy obalają stereotypy na temat Babilończyków, Newsweek 23.02.2020). Fakt, że mieszkańcy starożytnej Judei, zajmowali w Babilonie wysokie stanowiska i wiedli dostatnie życie, na co zwraca uwagę dr Stanowicz, nie sprawia, że ludzie Ci nie czuli się niewolnikami. Zniewolona dusza żydowska, to jest to, co czyni z wygnania do Babilonu niewolę. Brak świątyni, świadomość zrujnowanej Jerozolimy, to fakty tkwiące w sercach tych Żydów, którzy nie ulegli procesom asymilacji.

I to właśnie tęsknota za ziemią Izraela (hebr. Erec Jisrael), powodowała, że Daniel zastanawiał się nad proroctwem Jeremiasza, w którym przepowiedział on 70 lat spustoszenia Jerozolimy. To właśnie skłoniło go do postu i modlitwy za Jerozolimę i lud Izraela. Bóg wysłuchał modlitwy Daniela i pokazuje mu, że zlituje się nad Izraelem. Anioł Gabriel przynosi mu słowo o czasie łaski dla Izraela.

Nie będę omawiał tego proroctwa. W zamian chciałbym polecić rozważanie kogoś innego w tym temacie. Pragnę tylko przypomnieć swój wcześniejszy wpis, noszący tytuł Dzień za rok daję tobie. Czyli komu? We wpisie tym zwracam uwagę, iż takie pojęcie jak „rok proroczy” nie istnieje. To, że Biblia używa różnych mian dla wskazania tego samego czasu, np. „1260 dni”, „42 miesiące”, „czas, czasy i pół czasu”, które to miana określają okres 3,5 roku, pozwala jedynie na konstatację, iż rok ma długość 360 dni. Nieuprawnionym jest zamiana dni na lata w żadnym proroctwie poza tymi, w których zostało to w sposób wyraźny wskazane. Takie obliczenia doprowadziły już do wielu nieszczęść w historii chrześcijaństwa. Proroctwo Daniela o siedemdziesiątych tygodniach (lat), ma miano, które dookreśla kontekst. Jest proroctwem, które każdy wierzący powinien znać, ze względu na to, że informuje ono zarówno o pierwszym, jak i powtórnym przyjściu Mesjasza. W internecie znajdziecie wiele wykładów omawiających to proroctwo. Ja proponuję niniejszy. Jest dość wyważone i nie prezentuje jedynie słusznej daty początkowej.

Aleksander Macha, 70 tygodni Daniela

W nagłówku zamieszczony został obraz opublikowany przez Thomas Agnew and Sons, 1892 (Daniel in the Lions Den).