W dziale Biblioteka Cyfrowa zostały zamieszczone przedwojenne tłumaczenia Didache.