On (Mesjasz) odzwierciedla charakter Boga, ponieważ jako jedyny wypełnił wolę Bożą w sposób doskonały przestrzegając wszystkich przykazań Tory, przez co ustrzegł się grzechu.

Jest pierwszym, największym i najważniejszym człowiekiem. Bóg wywyższył go i obdarzył pełnią władzą na niebie i na ziemi (posadziwszy go po swojej prawicy), zarówno w świecie doczesnym mu (olam haze), aby panował w jego królestwie na ziemi oraz, aby poddani mu byli aniołowie, zwierzchności i moce w niebie, ponieważ świat został stworzony ze względu na niego i dla niego.

Bóg pojednał w nim z sobą rodzaj ludzki ustanawiając pokój na niebie i na ziemi przez co stworzył w Mesjaszu nas na nowo byśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą, aby osiągnąć życie wieczne.