ZAPAL ŚWIECZKĘ CHANUKOWĄ

Patrz jak smutno jest za oknem, patrz jak biało,
Tak już mało nam radości pozostało,
Ty masz ręce dobre i kobiece,
Zapal, zapal chanukową świecę.

Widzisz, dawniej dziad mój z, krawiec z Toporowa,
Wiódł w ten wieczór mnie do okna i całował –
I zapalał żółtą ręką po kolei
Osiem świateł smutku i nadziei.

W nocy, gdy się dom pogrążył w śnie już,
Jawił się zdumionym oczom Machabeusz
I kapłani szukający wciąż oliwy…
Jak szczęśliwy byłem wtedy, jak szczęśliwy.

Teraz smutno jest za oknem, teraz biało…
Nic z tej ręki żółtej nie zostało –
Ty masz dłonie dobe i koniece,
Zapal, zapal chanukową świecę.

Może znów się przyśni oczom ciepły dom mój,
Może przyjdą sny dalekie i ogromne,
Może się ucieszy dziad mój z Toporowa,
Gdy zabłyśnie w oknie naszym świeczka chanukowa.

 

GENEALOGJA

Teć są imiona Synów Izraelskich którzy weszli do Egiptu…
Exod. I. 1.

Teć są imiona moich sióstr i braci,
Wylęgłych z ciemnych domów smutnego przedmieścia:
Abraham — szlifierz, który rękę stracił
I Dan, o którym zaginęły wieści.

Efraim uciekł w noc do Amsterdamu —
(Nas wszystkich gnają wiatry w świat szeroki)
Ruta została. Gospodarzy z mamą
I pisze listy do wuja z Milwauke.

Starej mej matce Chana jest na imię,
A Zew — dziadowi memu z Toporowa —
Dziad bywał u nas raz do roku w zimie
I zapalał na oknie świeczki chanukowe.

A ja — układacz wierszy.

Gdy z lip się pierwsze kwiaty posypały
I cieniem w słońcu chwiały się kasztany,
Ja — nocą wiersze gorzkie układałem,
W niemojej mowie zgubnie zakochany.

Dziś wiem, że smutek wieczny jest jak księżyc
I nieobjęty, jak nocny firmament —
Choć wierszem śmierci nieda się zwyciężyć,
Wiecznie kochamy, wiecznie umieramy.

/Maurycego Szymela, „Powrót do domu”/”Szkrzypce Przedmieścia”, Warszawa 1931/
Źródło: http://rcin.org.pl/Content/13502/WA248_22406_F-22-536_szymel-skrzypce-o.pdf


Maurycy Szymel (Mosze Schimel), pseud. „Jerzy Sorkin” (ur. 18 grudnia 1903 we Lwowie, zm. 1942 w obozie janowskim we Lwowie) – poeta i publicysta żydowski, piszący w języku jidysz i po polsku, związany z gazetą „Chwila” /Źródło: Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Szymel/

Zdjęcie nagłówka pochodzi z serwisu: http://foter.com/ff/photo/16090771761/94972d703b/ Stan na dzień: 2017-12-12. [Photo by slgckgc on Foter.com / CC BY]