Edmund Menachem Stein (1893-1943)

W Bibliotece cyfrowej zostały umieszczone kolejne publikacje dra Edmunda Steina (Chiel Mendel). Wcześniej umieściłem tam „Judaizm a hellenizm” jego autorstwa. Teraz pojawiło się pięć innych utworów literackich jego autorstwa.

Edmund Menachem Stein  (1893-11-20  1943-11-05) był historykiem filozofii, filologiem klasycznym, historykiem starożytności oraz docentem i rektorem Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie.

Sylwetka tego wybitego przedstawiciela nauki przedstawiona jest na stronie: http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/edmund-menachem-stein

Niestety próżno szukać informacji o tej wybitej postaci w Wikipedii, zarówno w polsko-, jak i anglojęzycznej. Dlatego tym bardziej zachęcam do zapoznania się z jego dorobkiem, którego część dorobku jest dostępnych w dziale Bibliotece cyfrowej. A dla ułatwienia, także poniżej.

 

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Czego uczą nas synagogalne wykopaliska w Galilei", Warszawa 1933
Edmund Stein, „Czego uczą nas synagogalne wykopaliska w Galilei”, Warszawa 1933

dr Edmund Stein, "Judaizm a hellenizm" , Kraków-Warszawa 1929
dr Edmund Stein,
„Judaizm a hellenizm”,
Kraków-Warszawa 1929

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Świat zwierzęcy w Biblji i Talmudzie", 1932
Edmund Menachem Stein (1893-1943), „Świat zwierzęcy w Biblji i Talmudzie”, 1932

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Eros w filozofii żydowskiej", Kraków 1935"
Edmund Menachem Stein (1893-1943), „Eros w filozofii żydowskiej”, Kraków 1935″

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Pierwsi apologeci hellenistyczn-żydowscy", 1936-1937
Edmund Stein (1893-1943), „Pierwsi apologeci hellenistyczno-żydowscy”, Lwów 1936-1937

Edmund Menachem Stein (1893-1943), "Majmonides jako arystotelik żydowski", 1937
Edmund Menachem Stein (1893-1943), „Majmonides jako arystotelik żydowski”, Warszawa 1937